Per què recórrer a un centre de dia per gent gran?

11/06/2014 - 11:15
Centre de dia per gent gran

Els centres de dia neixen com a alternativa a les residències d’avis o, com se’n deia tradicionalment, “asils”, que es van generalitzar principalment a les ciutats arran dels grans canvis econòmics i socials que van tenir lloc especialment durant la segona meitat del segle XX.

Entre els factors que van contribuir a la demanda d’institucions que tinguessin cura de les persones grans cal destacar l’augment de l’esperança de vida, amb el deteriorament que comporta viure més anys (malalties que comporten greus dependències i que requereixen atencions i cura especialitzada), i la incorporació de la dona, en qui tradicionalment ha recaigut el rol de cuidadora, al mercat de treball. Això, afegit a l’increment de la població gran per la reducció de la natalitat, entre d’altres factors, ha conformat una estructura demogràfica amb gran presència de persones que superen els 65 anys que ha requerit canvis institucionals i socials.

Un centre de dia per gent gran, compatible amb la vida familiar

En aquest context, els centres de dia per gent gran tenen com a objectiu atendre a la demanda de fórmules i opcions al marge de les residències de caràcter permanent, que sovint impliquen per les persones grans un distanciament del seu entorn i fins i tot de vegades una ruptura total. Aquests equipaments sociosanitaris permeten que les persones grans puguin ser ateses de forma preventiva per pal·liar el deteriorament de l’edat i tractar patologies en la seva primera fase sense que hagin d’alterar la seva vida quotidiana i familiar. D’aquesta manera millora la qualitat de vida tant de la gent gran com de les seves famílies i es relega la cura permanent a situacions de gran dependència.

Trobar un centre de dia per gent gran adequat perquè atengui les necessitats dels nostres éssers estimats sempre és un tema delicat. Entre les qüestions que s’han de tenir en compte hi trobem no només l’oferta d’atenció a la dependència física sinó, sobre tot, emocional. El deteriorament de l’envelliment afecta de manera determinant a l’autoestima de les persones, comportant freqüentment més deteriorament. Així, en l’atenció de la gent gran és important des de la prevenció, detecció i tractament de malalties i la cura de la seva higiene fins la imatge personal, les seves relacions amb altres persones de la seva edat i la millora de la seva qualitat de vida en general, tot vetllant per la seva autonomia i capacitat de dur a terme una millor vida independent. Per això en centres de dia com els gestionats per Serveis Geriàtrics de Barcelona, S.L. se li dona tanta importància a activitats com el treball social i la teràpia ocupacional.

Sol·liciti ajut a l’administració al seu centre de dia

Si vostè busca un centre de dia per gent gran a Barcelona, a més, ha de tenir en compte que pot sol·licitar diferents tipus d’ajuts. A Serveis Geriàtrics de Barcelona, S.L., sabem que aquests tipus de tràmits tenen dificultats burocràtiques i per això els nostres professionals l’orientaran per posar-se en contacte amb la Generalitat i la resta d’administracions públiques pertinents.


© 2024 Serveis Geriàtrics de Barcelona S.L. Avis Legal Política de privacitat