Qui som?

Serveis Geriàtrics de Barcelona és una empresa dedicada a crear i gestionar Centres de Dia per a Gent Gran a la ciutat de Barcelona. Treballem per estimular les funcions cognitives i motores dels nostres pacients, oferint una alimentació equilibrada. Som proactius amb la salut dels nostres usuaris i un dels nostres principals objectius és la prevenció de malalties.
Comptem amb excel·lents professionals que s’esforçaran dia a dia en millorar la seva salut física i cognitiva.

Actualment tenim tres Centres de Dia especialitzats a la ciutat de Barcelona, on disposem de 170 places. Tots tres centres tenen places públiques col·laboradores amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Als Centres de Dia Barcelona, els nostres equips tracten diàriament amb usuaris que pateixen patologies demenciants o que els incapaciten des del punt de vista motriu.

El nostre objectiu es millorar la autonomia, la autoestima i la salut dels nostres usuaris i proporcionar suport emocional i temps a les seves famílies, per tal que la persona romangui el màxim de temps possible en el seu entorn familiar.

Estem preparats per atendre tots els graus de dependència:

  • Dependència moderada:
    Quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, com a mínim, una vegada al dia.
  • Dependència severa:
    Quan la persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia. Tot i això, no requereix la presència permanent d’un cuidador.
  • Gran dependència:
    Quan la persona necessita la presència indispensable i contínua d’un cuidador, ja sigui per demències (Alzheimer, Demència per Cossos de Lewy, Demencies Vasculars, Frontotemporals, etc), Malaltia de Parkinson, Accidents Vasculars Cerebrals, o per altres tipus de malalties incapacitants.
© 2024 Serveis Geriàtrics de Barcelona S.L. Avis Legal Política de privacitat