Treball social

La figura del Treballador/a Social és essencial en l’àmbit del Centre de Dia. És qui realitza l’entrevista inicial a les famílies com a instrument per a conèixer millor l’usuari i la seva realitat. A partir de la informació recollida podem construir la Història de Vida de la persona, que  ens servirà per poder entendre-la millor i  oferir-li propostes personalitzades.

La Treballadora Social també assessora a les famílies sobre els recursos disponibles per a atendre les necessitats de les seves persones grans i sobre la millor manera d’adaptar les condicions de vida al domicili, tant a nivell d’espai físic com de dinàmica familiar.

Per a Serveis Geriàtrics de Barcelona és molt important estar connectat amb la resta de serveis municipals d’atenció a les persones grans. Es per això que, des del departament de Treball Social, hem establert una xarxa comunicativa entre Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Gent Gran de la Generalitat de Catalunya,  els CAPs de referència dels usuaris, Hospitals, Sociosanitaris… amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris la millor atenció possible.

Tramitar sol·licitud d'ingrés
Recavar la informació necessària pera una adaptació exitosa.
Mantenir contacte fluid amb l'Administració
Assessorar sobre els recursos econòmics i socials disponibles,
© 2024 Serveis Geriàtrics de Barcelona S.L. Avis Legal Política de privacitat