Serveis

Perruqueria

Oferim aquest servei mitjançant una col·laboració amb KLASIX, empresa d’una amplia experiència i reconegut prestigi en el sector de la gent gran. L’equip humà de KLASIX està format per professionals especialitzats en atendre persones grans i/o discapacitades. Periòdicament faciliten una fitxa personal de perruqueria on els usuaris poden indicar els seus gustos i preferències i […]

Más información

Atenció psicològica

Per a garantir una adequada atenció de les necessitats emocionals de les persones grans, a cadascun dels nostres Centres disposem d’una psicòloga que està al servei dels nostres usuaris, amb la qual podran realitzar consultes i reunions de suport  periòdiques. La psicòloga és també qui proposa  les activitats terapèutiques mes adients per a cada persona […]

Más información

Fisioterapia i rehabilitació

Als Centres de Serveis Geriàtrics de Barcelona creiem que la fisioteràpia i la rehabilitació son un pilar bàsic de la cura i estimulació de l’usuari, i tenen com objectius mantenir i millorar l’autonomia, la prevenció de possibles problemes i el benestar dels nostres usuaris. Som especialistes en demències i patologies neurològiques, així com en patologies […]

Más información

Animació sociocultural

A Serveis Geriàtrics de Barcelona entenem l’animació sociocultural com una eina de dinamització de grups, mitjançant  estratègies que afavoreixen la participació. A través de propostes lúdiques i gratificants, adaptades a les característiques de cada grup, els nostres professionals busquen millorar les capacitats relacionals i l’estat anímic dels usuaris. Donem molta importància a la celebració de festes i […]

Más información

Treball social

La figura del Treballador/a Social és essencial en l’àmbit del Centre de Dia. És qui realitza l’entrevista inicial a les famílies com a instrument per a conèixer millor l’usuari i la seva realitat. A partir de la informació recollida podem construir la Història de Vida de la persona, que  ens servirà per poder entendre-la millor […]

Más información

Podologia

Pel que fa als serveis de podologia, oferim un seguiment d’un cop al mes, pot trobar diferents tractaments favorables per a una millor conservació i manteniment dels peus dels nostres usuaris. Pretenem no només tenir cura d’una part del cos fonamental per l’equilibri sinó també procurar una correcta deambulació per tal de disminuir-ne el risc […]

Más información

Serveis Mèdics i d’Enfermeria

Els serveis mèdics i d’infermeria tenen com a objectiu fer un seguiment acurat  dels usuaris dels nostres Centres, a fi de contribuir al manteniment i millora del seu estat de salut general i, per tant, de la seva qualitat de vida. Amb el programa de controls per a la prevenció i detecció de patologies, pretenem […]

Más información
© 2024 Serveis Geriàtrics de Barcelona S.L. Avis Legal Política de privacitat