Perruqueria

Oferim aquest servei mitjançant una col·laboració amb KLASIX, empresa d’una amplia experiència i reconegut prestigi en el sector de la gent gran. L’equip humà de KLASIX està format per professionals especialitzats en atendre persones grans i/o discapacitades.

Periòdicament faciliten una fitxa personal de perruqueria on els usuaris poden indicar els seus gustos i preferències i d’aquesta manera potenciem la autoestima i la pròpia individualitat.

© 2024 Serveis Geriàtrics de Barcelona S.L. Avis Legal Política de privacitat